Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

SVATOPLUK KLIMEŠ - OHEŇ DO PAPÍRU NEZABALÍŠ III

Klimeš_2
Dveře do jara symbolicky otevře v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích na vernisáži 22. 3. 2018 v 17.30, Kouzelník ohně - Svatopluk Klimeš, výstavou s názvem Oheň do papíru nezabalíš III. Vizuální umělec Svatopluk Klimeš využívá očistnou, magickou sílu ohně k tvorbě i k dotváření maleb, kreseb, koláží nebo fotografií. Oheň používá buď přímo k propalování nebo ke kresbě kouřem, či nepřímo, kdy pracuje s popelem a dalšími výtvarnými technikami. V jeho dílech najdeme hravost, jemnou ironii, humor, ale i prostor pro zamyšlení. Speciálně pro tuto výstavu v Litoměřicích umělec dokončil několik nových prací, mezi nimi i další obraz ze série Boj o střed prostěradla a rozměrnou kouřovou „nástropní“ malbu Naše republika.

Pokračování zde

JARO V LITOMĚŘICÍCH S PERFORMANCÍ PATRIKA HÁBLA – UKRYTÝ MISTR


Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, v sobotu, dne 24. 3. od 14.00 hodin, již tradičně vítá jaro bohatým programem. 
Během tohoto odpoledne mohou například děti i dospělí vyzkoušet ve výtvarné dílně s názvem Křest ohněm - vytvořit dílo inspirované výstavou Svatopluka Klimeše s názvem Oheň do papíru nezabalíš III, užít si loutkovou pohádku studentů a absolventů DAMU, Katedry loutkového divadla - Dlouhý, Široký a Bystrozraký a oslavit Velikonoce v 16.00 hodin na výtvarné performanci Patrika Hábla – Ukrytý mistr, která bude spočívat v zakrytí gotické deskové malby Ukřižování z pašijového cyklu Mistra Litoměřického oltáře autorským plátnem vytvořeným přímo během výtvarné performance. Malba bude zakryta až do 29.3. 2018. 

Pokračování zde...

Audiopozvánku naleznete zde (FB) nebo zde (youtube)

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH


SGVU v Litoměřicích - uliční průčelí

Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích jsou zpřístupněny od roku 1958  v patrové budově o čtyřech křídlech kolem malého vnitřního nádvoří v Michalské ul. 7. Budova se rozkládá na místě dvou až tří gotických domů sjednocených renesanční přestavbou, uliční průčelí pochází z let 1720–1730. Expozice je rozdělena do několika sálů, v sále gotiky jsou vystavena díla nejvýznamnějších umělců své doby z oblasti Litoměřicka a severozápadních a severních Čech z období 14.–16. století, zásadní význam má deskový oltář Mistra Litoměřického oltáře z doby po 1500. Renesance je zastoupena díly Mistra IW, žáka Lucase Cranacha st., Mistra Slavětínského oltáře, oltářem z Kerhartic a dalšími. V sále baroka se setkáme například s mistrovskými díly Petra Brandla, Jana Kupeckého, Matyáše Bernarda Brauna. Závěr expozice tvoří umění 19. a počátku 20. století vůdčích umělců české výtvarné scény. Kromě dlouhodobých expozic jsou prezentovány dočasné výstavy zaměřené převážně na současnou uměleckou tvorbu.

Ze zadní strany k budově přiléhá parkán vymezený gotickými městskými hradbami. Parkán je do současné podoby upraven Václavem Ciglerem a sezonně je využíván k sochařským výstavám. Unikátní je sbírka naivního umění a art brut prezentovaná v samostatné budově na Mírovém náměstí 24. 

Galerie spravuje i významnou barokní architekturu, bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii, kde jsou v letní sezoně prezentovány krátkodobé výstavy.