Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

UMĚNÍ JAKO ODRAZ KRAJINY

KOLOKVIUM K NEDOŽITÝM 90. NAROZENINÁM PHDR. OTAKARA VOTOČKA


Kolokvium pro odbornou veřejnost proběhlo dne 10. října 2011 v prostorách galerie.

V roce 2011 uplynulo 90. let od narození PhDr. Otakara Votočka (11. 10. 1921-13. 2. 1986), bývalého ředitele Městského muzea a později ředitele a zakladatele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. PhDr. Otakar Votoček se nepřehlédnutelným a nesmazatelným způsobem zasloužil o vznik unikátní sbírky jak starého, tak i moderního umění v SGVU v Litoměřicích, která se pod jeho vedením stala rozsahem a kvalitou svých sbírek jednou z nejvýznamnějších nejen v severních Čechách.


Program kolokvia:

Mgr. Jan Škvára: Osobní vzpomínka na nejlepšího z „šéfů“

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.: Otakar Votoček a sbírka středověkého malířství SGVU v Litoměřicích

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.: Otakar Votoček a sbírka středověkého sochařství SGVU v Litoměřicích

Mgr. Jan Peer: Počátky Krajské galerie v Litoměřicích

PhDr. Ľubomír Turčan: Krásnoslohá madona z Těchlovic ve sbírkách SGVU v Litoměřicích

Bc. Ivana Kočová: Díla Mistra litoměřického oltáře jako pramen pro dějiny odívání

MgA. Iris Brunner: Restaurátorský průzkum deskových maleb

Ing. Petr Macek, Ph.D.: Otakar Votoček a výzkum barokní architektury v severních Čechách

Mgr. Jakub Pátek: Několik poznámek ke Škrétovu obrazu ve sbírce SGVU v Litoměřicích

Mgr. Tomáš Sekyrka: Čeští umělci v 19. století a jejich severočeské publikum
Kolokvium O. Votoček 1 Kolokvium O. Votoček 11 Kolokvium O. Votoček 15

Kolokvium O. Votoček 19 Kolokvium O. Votoček 24 Kolokvium O. Votoček 39

Kolokvium O. Votoček 41 Kolokvium O. Votoček 47 Kolokvium O. Votoček 52

Kolokvium O. Votoček 53 Kolokvium O. Votoček 59 Kolokvium O. Votoček 63Další fotografie z kolokviaNyní se nacházíte na stránce: Úvodní stránka  > Doprovodné programy  > Archiv  > Programy pro veřejnost  > Programy pro veřejnost 2011  > Kolokvium k výročí narození PhDr. Otakara Votočka 10. 10. 2011
úvodní stránka