Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích


JIŘÍ SEIFERT - SOCHY


24. 5. - 6. 10. 2013


Vernisáž výstavy 23. 5. 2013 od 17.30 hodin


Pozvánka na výstavu

Úvodní řeč Richarda Druryho

Fotografie z vernisáže

Pozvánka na derniéru výstavyAutor výstavy: Richard Drury
Kurátorka výstavy: Jiřina Kumstátová
 

Jiří Seifert (1932–1999) patří k významným osobnostem českého sochařství 20. století. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. Bedřicha Stefana, v letech 1958–1970 žil v Liberci, kde se výrazně podílel na spoluutváření kulturního dění a stal se spoluzakladatelem Skupiny 7. V 70. letech musel z politických důvodů opustit působení ve veřejném životě i Liberec, nemohl se účastnit ani mezinárodních sympozií, která pro něj byla důležitým místem uměleckého dialogu. Se změnou politického režimu se opět aktivně zapojuje do kulturního dění. V roce 1990 spoluzakládá Unii výtvarných umělců, od roku 1995 byl předsedou obnoveného S.V.U. Mánes. Od roku 1992 externě působil jako pedagog na AVU v Praze v ateliéru restaurování sochařských děl. Účastnil se mezinárodních sympozií, vystavoval doma i v zahraničí.

            Jiří Seifert jako sochař pracoval se dřevem i s kamenem. Při práci s kamenem začínal s pískovcem a byl výrazně ovlivněn barokním sochařstvím Matyáše Bernarda Brauna. Koncem 60. let se na sochařském sympoziu v St. Margarethen v Rakousku setkal s Karlem Prantlem, který silně ovlivnil Seifertovu další tvorbu a vnímání kamene. Autor si osvojil práci s dalšími druhy materiálu, postupně přecházel přes opuku až k mramoru. Mramor se stal Jiřímu Seifertovi nejoblíbenějším materiálem a právě tento materiál se kromě pískovce nejvíce uplatní na litoměřické výstavě.

            Pro Seifertovu tvorbu je typická haptičnost jeho soch, sochy nás přímo lákají k dotyku. Ve výrazu je často patrná jistá hravost, především ale silná vazba na lidství. Jeho dílo je třeba prožít, tak jako všechna velká díla. Výstava na parkánu litoměřické galerie bude vzhledem k omezenému prostoru spíše komorní, nicméně nechá vyniknout podstatu těch soch, které autor vytvářel pro krajinu. 

            Jiří Seifert je autorem i několika sochařských realizací ve veřejném prostoru. S jeho tvorbou se můžeme setkat v již zmiňovaném St. Margarethen, ale například i v Liberci, v Jasénce u Vsetína, v Praze Průhonicích.  


Jiří Seifert 1    Jiří Seifert 2    Jiří Seifert 3
Nyní se nacházíte na stránce: Úvodní stránka  > Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích  > Výstavy  > Archiv výstav  > Archiv výstav 2013  > Jiří Seifert - sochy
úvodní stránka