Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

 

TRIUMF MANÝRISMU A BAROKA ZE SBÍRKY PATRIKA ŠIMONA


ALFRED KUBIN A SASCHA SCHNEIDER - DÉMONI ZE ZEMĚ NEVĚDOMÍ


26. 6. - 20. 9. 2015


Vernisáž výstav 25. 6. 2015 od 17.30 hodin

12. 9. 2015 od 15.30 hodin komentované prohlídky výstavami v rámci Dne otevřených dveří, provádět bude Patrik ŠimonPozvánka na výstavu Triumf baroka a manýrismu ze sbírky Patrika Šimona

Pozvánka na výstavu Alfred Kubin a Sascha Schneider - Démoni ze země nevědomí

Fotografie z vernisáže - foto Jan BrodskýAutor výstavy: Patrik Šimon
Kurátoři výstavy: Jan Štíbr, Alena Beránková

Triumf baroka a manýrismu

Co divák uvidí na ploše výstavy čítající okolo sedmdesáti exponátů? Především příběh. Ten je pro sběratelskou dramaturgii Patrika Šimona typický. Expozici otevírá Albrecht Dürer špičkovou mědirytinou Adam a Eva. Tento renesanční malíř byl natolik důležitý pro císařský dvůr Rudolfa II., že se s ním a zejména s jeho inspirující tvorbou identifikovali četní umělci na dvoře uměnímilovného císaře. Rozhodně divácky nosná bude přítomnost zajímavého oleje z okruhu Lucase Cranacha st. Madona Lactans. V tomto kontextu pak vyniknou práce Aegidia Sadelera II. a Daniela Fröschla. Projekt představí všechny tři slavné grafické portréty císaře Rudolfa II., ale také jeho bratra Matyáše a několik pozoruhodných ukázek manýristické kresby a grafiky od Hendricka Goltzia, Bartholomea Sprangera, Roelanta Saveryho aj. Vynikající je sochařské zastoupení v čele se dvěma protějškovými mramory Pietra Berniniho Herkules a Omfalé. Následují řezbářská díla Mistra Pinzela, ale také virtuozní plastiky Matyáše Bernarda Brauna a Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.  Vrcholnou ukázkou je monumentální olej David s hlavou Goliáše od Johanna Carla Lotha. Velkým chef-d´oeuvrem se stane kresba pravděpodobně z okruhu Rembrandta Harmenszona van Rijn. Nebudou chybět ani práce Václava Hollara. Stručně lze říci, že výstava ukazuje středoevropské umění ve vzájemném dialogu se školami italskými, francouzskými a holandskými. Výstavu doprovází nová stejnojmenná publikace.


Pietro Bernini - Omfalé, 17. století   Johann Carl Loth - David s hlavou Goliáše, 2. pol. 17. století   Matyáš Bernard Braun - Andílek


Alfred Kubin a Sascha Schneider

Společná výstava Alfreda Kubina (1877–1959) a Saschi Schneidera (1870–1927) je první světovou premiérou představující reflexi jejich díla ve vzájemných souvislostech. O Alfredu Kubinovi, který se narodil v Litoměřicích a dnes patří k významným průkopníkům symbolismu, víme téměř všechno. V jeho díle se nalézají pro české prostředí četné paralely (např. Josef Váchal nebo Jaroslav Panuška), zatímco Sascha Schneider, který se narodil v Rusku, zůstává pro zdejší publikum neznámým německým autorem bez bližší vazby na naše prostředí. Výstava je tedy pojata jako polemická laboratoř, jejímž motivem je ukázat, jak oba malíři zásadním způsobem utvářeli diskurz četných „ismů“ na přelomu 19. a 20. století. Ačkoliv ho každý formoval trochu jinak a z jiných pozic, jak u Kubina, tak u Schneidera jsou zajímavá zejména stylová a psychologická východiska, jejichž analýza může hodně napovědět o duchovním klimatu na přelomu 19. a 20. století. Podobně působivá může být proměna vnímání kategorií umění a změna statusu u obou autorů. „Schneider byl oproti Kubinovi kolem roku 1900 celebritou uměleckého světa. O sto let později se již jejich role prohodily a hvězdou první třídy je dnes Kubin,“ jak píše Adam Hnojil v katalogu k výstavě.

Páteří projektu se stávají dva pozoruhodné celky. Grafický cyklus Facsimiledrucke nach Kunstblättern von Alfred Kubin (1903), tzv. Weberovo album, kterým Kubin vstoupil na uměleckou scénu a doslova na ni zazářil, neboť bylo zřejmé, že přišel někdo, kdo od základů mění rétoriku vnímání podvědomí a světa fantazie a cyklus Zwölf Zeichnungen von Sascha Schneider (1896), které autor vytvořil jako osobní žalobu světa v jeho pokrytectví a zkáze. Oba vycházeli z mocného vlivu Maxe Klingera, který přetavili v polaritu osobitého pojetí démonické dekadence závislé nejen na uměleckých vzorech, ale především na hojně se rozrůstající společenské frustraci pramenící z potlačovaného nevědomí, jak ji definoval Sigmund Freud. Oba předznamenali surrealismus, který s náskokem svých talentů dekódovali v samých kořenech nevědomí. Schneider je v současné době vděčným objektem pro stále populárnější queer studies, které se zabývají otázkami spojenými s homosexuální identitou umělce v jeho tvorbě.


K výstavě vychází samostatná publikace, která reprodukuje vůbec poprvé v celku Kubinovo album Facsimiledrucke nach Kunstblättern von Alfred Kubin a Schneiderův cyklus Zwölf Zeichnungen von Sascha Schneider. Kniha je doplněna o kresebné materiály z fondů Národní galerie v Praze, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Oblastní galerie v Liberci, Oberösterreichisches Landes-musea Linz a několika soukromých sbírek v České republice.


Alfred Kubin - Lesní bůh, 1933    Alfred Kubin - Autoportrét    Alfred Kubin - Děs, 1903

Alfred Kubin - Válka Sascha Sneider - Vize, (1896) Sascha Sneider - Pocit závislosti, (1893)


Nyní se nacházíte na stránce: Úvodní stránka  > Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích  > Výstavy  > Archiv výstav  > Archiv výstav 2015  > Triumf manýrismu a baroka ze sbírky Patrika Šimona / Alfred Kubin a Sascha Schneider
úvodní stránka