Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Zájezd Liberecko 2018

Vážení přátelé, Severočeská galerie pořádá zájezd Krajinou Severních Čech a Lužice za dílem barokního sochaře Franze Bienerta

Termín zájezdu je 2.-3. června 2018

Více informací a podmínky přihlášení najdete zde.

ROZHOVOR SE SVATOPLUKEM KLIMEŠEM

Poslechněte si záznam rozhovoru se Svatoplukem Klimešem, který byl vysílaný v pondělí 16. 4. 2018 na stanici ČRo Vltava v pořadu Vizitka. K poslechu zde

Zde si můžete prohlédnout několik fotografií z výstavy Svatopluka Klimeše - Oheň do papíru nezabalíš III

SVATOPLUK KLIMEŠ - OHEŇ DO PAPÍRU NEZABALÍŠ III

Klimeš_2
Vizuální umělec Svatopluk Klimeš využívá očistnou, magickou sílu ohně k tvorbě i k dotváření maleb, kreseb, koláží nebo fotografií. Oheň používá buď přímo k propalování nebo ke kresbě kouřem, či nepřímo, kdy pracuje s popelem a dalšími výtvarnými technikami. V jeho dílech najdeme hravost, jemnou ironii, humor, ale i prostor pro zamyšlení. Speciálně pro tuto výstavu v Litoměřicích umělec dokončil několik nových prací, mezi nimi i další obraz ze série Boj o střed prostěradla a rozměrnou kouřovou „nástropní“ malbu Naše republika.

Pokračování zde

SEVEROČESKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH


SGVU v Litoměřicích - uliční průčelí

Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích jsou zpřístupněny od roku 1958  v patrové budově o čtyřech křídlech kolem malého vnitřního nádvoří v Michalské ul. 7. Budova se rozkládá na místě dvou až tří gotických domů sjednocených renesanční přestavbou, uliční průčelí pochází z let 1720–1730. Expozice je rozdělena do několika sálů, v sále gotiky jsou vystavena díla nejvýznamnějších umělců své doby z oblasti Litoměřicka a severozápadních a severních Čech z období 14.–16. století, zásadní význam má deskový oltář Mistra Litoměřického oltáře z doby po 1500. Renesance je zastoupena díly Mistra IW, žáka Lucase Cranacha st., Mistra Slavětínského oltáře, oltářem z Kerhartic a dalšími. V sále baroka se setkáme například s mistrovskými díly Petra Brandla, Jana Kupeckého, Matyáše Bernarda Brauna. Závěr expozice tvoří umění 19. a počátku 20. století vůdčích umělců české výtvarné scény. Kromě dlouhodobých expozic jsou prezentovány dočasné výstavy zaměřené převážně na současnou uměleckou tvorbu.

Ze zadní strany k budově přiléhá parkán vymezený gotickými městskými hradbami. Parkán je do současné podoby upraven Václavem Ciglerem a sezonně je využíván k sochařským výstavám. Unikátní je sbírka naivního umění a art brut prezentovaná v samostatné budově na Mírovém náměstí 24. 

Galerie spravuje i významnou barokní architekturu, bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii, kde jsou v letní sezoně prezentovány krátkodobé výstavy.

Nyní se nacházíte na stránce: Úvodní stránka  > Úvodní stránka Úvodní stránka
úvodní stránka