oltář s Proměněním Kristovým, (před 1540) oltář s Proměněním Kristovým, (před 1540)

oltář s Proměněním Kristovým, (před 1540)