Máchovská procházka Litoměřicemi

„Byt můj v Litoměřicích jest jeden z nejpěknějších, které znám. (…) Z jednoho okna vidím k východu proti řece, k Mělníku, na kolik mil, přes pevnost atd. Ze 3 oken hledím od pevnosti kolem přes Boušovice, Doxany, Budín, Libochovice, Třebenice, Košťál, Mlíkojedy až k Radobylu, a Hanžburek, náš svatý Hanžburek mi kouká všemi okny až do postele, nechť ji postavím kde chci, a ten černý Košťál na obzoru plamenného nebe při západu slunce, a ty modré hory – a ta rovina – ty skupiny stromů po ní – a ty vinice kolem, v nich ty bílé domky – a to Labe pode mnou (…).“

(Z dopisu Karla Hynka Máchy, 9. října 1836. MÁCHA, Karel Hynek; NOVÁK, Arne. Karel Hynek Mácha: Básně, Máj, Zlomky, Dopisy, Deník. Praha: Laichter, 1907. Dostupné online, cit. 18. 4. 2024, bez redakčních úprav)

 

Vážení návštěvníci,

přijměte naše pozvání a projděte se spolu s námi máchovskými Litoměřicemi. Na místa, která se pojí s životem slavného básníka Karla Hynka Máchy, i na ta, která k němu odkazují coby k symbolu, Vás zavede kurátor výstavy Dagmar Filípková: Pouť krkonošská a jiné krajiny, pan Vladimír Drábek.

Procházka se koná v sobotu 4. května od 15 hodin. Sraz v hlavní výstavní budově galerie, Michalská 29/7, Litoměřice.

Předpokládaná délka procházky cca 2 hodiny, zájemcům doporučujeme pohodlnou obuv a vhodné oblečení. Účast na procházce je zdarma.

Těšíme se na vás!