Letní galerijní ČTVRTletník

Vážení návštěvníci,

dovolte nám pozvat vás na cyklus komentovaných prohlídek, které pro vás připravujeme k výstavě do výstav, expozic a na doprovodné programy, které pro vás připravujeme na měsíce červenec až září.

 

Po celé léto můžete vybírat z nabídky našich aktuálních výstav: hlavní výstava naší letní výstavní sezony, nazvaná Ve stínu stromů (Michalská 29/7), vám představí širokou paletu uměleckých zobrazení a možných způsobů vnímání lesa. Prohlédnout si zde můžete díla českých výtvarných umělců od 19. století až do současnosti, kteří les zachytili jako místo pohody a klidu, práce a obživy, legend, pohádek, mýtů, ale také jako místo strachu, děsů a prostor zrcadlící temné stránky lidského nevědomí. Prezentované kresby, grafiky, fotografie i plastiky jsme pro vás vybrali ze sbírek našich i sbírek dalších českých muzeí a galerií, z majetku soukromých sběratelů i z ateliérů současných umělců. Návštěvu výstavy vám může zpříjemnit i cyklus komentovaných prohlídek s kurátorkou výstavy Alenou Beránkovou, který nabídneme v srpnu a v září. Prohlídky se uskuteční v sobotu 3. 8. (od 16 hod.), v neděli 25. 8. (od 14:30 hod.), v sobotu 14. 9. (od 14 hod.) a naposledy v neděli 29. 9. (od 15 hod.). Poslední komentovaná prohlídka bude spojena s derniérou výstavy. Pro děti jsou po celé léto připraveny tvořivé pracovní listy, které jim téma výstavy přiblíží zábavnou formou.

 

Prostor galerijního parkánu hlavní výstavní budovy oživuje letos instalace monumentálních soch mladého českého sochaře Jana Dostála: Ocelový dialog. Výchozím materiálem Dostálovy tvorby je kov, v současnosti především ocel, z níž tento oceňovaný umělec s výjimečnou precizností oživuje hybridní, divoká zvířata, i alternativní formy života. V sobotu 14. 9. (od 10 hod.) vám ve výstavě nabídneme originální pohybově-výtvarný workshop, v neděli 29. 9. (od 16:30 hod.) výstavu uzavřeme komentovanou prohlídkou s Janem Dostálem. Po vyzvednutí volné vstupenky v pokladně hlavní výstavní budovy můžete instalaci na parkánu navštívit zcela zdarma.

 

Do sekularizovaného barokního kostela Zvěstování Panny Marie (Jezuitská ul.) vás po celé léto zveme na rozsáhlou prezentaci díla současného českého malíře s mezinárodním přesahem, Patrika Hábla. Výstavní projekt s názvem DEPOSITUM představuje různé tematické a vývojové linie autorovy tvorby a zároveň reaguje na složitý osud bývalého jezuitského kostela. V sobotu 3. 8. (od 14:30 hod.) a v neděli 25. 8. (od 16:15 hod.) vás výstavou provede sám vystavující umělec Patrik Hábl, v sobotu 14. 9. (od 16 hod.) pak kurátorka výstavy Vendula Fremlová.

Programem připravovaným na pátek 13. 9. a sobotu 14. 9. se připojujeme k mezinárodním Dnům evropského dědictví. Již tradičně vás v jejich rámci pozveme také do kostela Zvěstování Panny Marie na benefiční koncert, jehož výtěžek přispěje k podpoře projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie. V letošním roce zde pro vás vystoupí oblíbený český skladatel a zpěvák Láďa Křížek.

 

Naše letní výstavy a doprovodné akce doplňuje stálá nabídka našich expozic: Gotika. Umělecká topografie regionu severních Čech ve 13.–16. století (Michalská 29/7), expozice Diecézního muzea v Litoměřicích (Mírové nám. 24/16 – přední trakt) a expozice Muzea insitního umění (Mírové nám. 24/16 – zadní trakt). Všechny objekty, výstavy a expozice jsou pro vás v letních měsících otevřeny každý den (včetně pondělí), vždy od 10 do 18 hodin. K jejich návštěvě můžete využít také nabídky zvýhodněného vstupného.

 

Výstavní program Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v roce 2024 finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.