Anna Hackelová

ANNA HACKELOVÁ (1864–1945?)

Německy mluvící autorka pocházela z Českolipska, z oblasti staletého společného soužití různých národnostních skupin. Venkovské prostředí, ze kterého vzešla, bylo prosté a život v něm byl v mnoha případech žit až na dřeň. Osiřela v dětském věku, v dospělosti zažila několik citových otřesů – smrt manžela i malých dětí. Veškerou svou energii směřovala k zajištění živobytí. V 55 letech ucítila zvláštní příval energie a nutkání k tvorbě. Vedena vyššími silami jí začala ruka s lehkostí klouzat po papíře. Barevnými pastelkami, v rozličných tvarech a křivkách, zhmotňovala neznámé a neskutečné. Instinktivně vznikající květenství ornamentálního charakteru signovala i datovala. Pod vedením vyšších duchovních sil vytvořila tisíce kreseb. Ve 30. letech 20. století, ve vrcholném tvůrčím období, došly její práce uznání mezi českými spiritisty i obdivovateli medijně inspirované tvorby. Kladného přijetí se její tvorba dočkala také na poli mezinárodním. Její kresby byly zařazeny do skupinových výstav ve Švýcarsku, Rakousku a Francii. Zásadní zvrat v jejím životě nastal s koncem 2. světové války – v roce 1945, ve svých 80ti letech, byla vysídlena z Československa. Dnes jsou její díla součástí řady významných zahraničních kolekcí. Největší soubor, přes 100 jejích prací, je uložen ve sbírce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.