Autor: admin (Barbora Klipcová)

Home / admin

František Hodonský – Lužní

kresby, obrazy, plastiky 21. 9. – 19. 11. 2006 Autor výstavy a textu katalogu: PhDr. Eva Neumannová Hlavním inspiračním zdrojem tvorby Františka Hodonského od 70. let je příroda ve svých časových a meteorologických obměnách. Pole, lesy, luka, lužní lesy, a především vodní hladina odrážející tisíce světelných odlesků jsou nevysychajícím námětovým zdrojem Hodonského nejen kreseb a...

21. 9. 20063. 7. 2019

Otakar Kubín – Od kubismu k novému klasicismu

obrazy, kresby, grafiky, plastiky 23. 6. – 10. 9. 2006 Autoři výstavy: PhDr. Eva Neumannová, PhDr. Jana Šálková Autor textu katalogu: PhDr. Jana Šálková Jednou z mála osobností výtvarného života, která přesáhla hranice našeho státu, byl Otakar Kubín. Téměř po pětadvaceti letech od jeho poslední velké výstavy v pražském Belvederu připravila galerie v Litoměřicích novou...

23. 6. 20063. 7. 2019

Miloš Ševčík – Do nitra

20. 4. – 11. 6. 2006 Autor výstavy a textu katalogu: PhDr. Eva Neumannová Miloš Ševčík náleží k těm výtvarným umělcům, které společenskopolitické příšeří po roce 1968 donutilo na řadu let k tvorbě uzavřené ve vlastním ateliéru. Po roce 1990 sice proběhlo několik menších výstav mapujících určitá období, na souhrnnou výstavu se teprve čeká. DO...

20. 4. 20063. 7. 2019

Jan Smetana – Energie: Světlo a hmota

23. 2 . – 9. 4. 2006 Autor výstavy a textu katalogu: PhDr. Eva Neumannová Jméno Jana Smetany bývá nejčastěji uváděno v souvislosti se Skupinou 42, méně bývá připomínána jeho tvorba pozdější. Po problematických 50. letech, kdy každý skutečný tvůrce byl nucen bilancovat své působení, byl Smetana počátkem 60. let již vnitřně umělecky nasměrován. Hlavní inspirací se...

23. 2. 20063. 7. 2019

Vlasta Baránková dětem

1.12.2005 – 5.2.2006 Výstava ilustrací Vlasty Baránkové v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích navazuje na předchozí úspěšné výstavní projekty, které měly za úkol přiblížit návštěvníkům klasickou i současnou ilustraci (Cyril Bouda, Pohádkové motivy kolem roku 1900, Eva Bednářová, Květa Pacovská …).

1. 12. 20053. 7. 2019

Parafráze

12. 10. – 20. 11. 2005 Autorka výstavy: PhDr. Eva Petrová Vytváření parafrází je společné všem uměleckým oborům, výtvarnému, literárnímu i hudebnímu. Dílo vzniklé z podnětu jiného díla může být volnou kopií, interpretací, přepracováním, rozvedením, může se s ním i rozcházet. Jsou známé parafráze, jimiž Picasso vyjadřoval svůj vztah k jiným malířům, ovšem v typicky picassovské formě. Pro litoměřickou výstavu byly...

12. 10. 20053. 7. 2019

Jiří Sozanská – Téma Job

18. 8. – 2. 10. 2005 Koncepce výstavy: PhDr. Jiří T. Kotalík, ak. mal. Jiří Sozanský K výstavě vyjde katalog s textem Jiřího T. Kotalíka Jiří Sozanský patří již třicet let k nepřehlédnutelným osobnostem české výtvarné scény. V pravidelných intervalech prezentuje rozsáhlé cyklické projekty většinou na téma člověka v mezních situacích. Široké veřejnosti je znám jako umělec, který s oblibou...

18. 8. 20053. 7. 2019

Od země přes kopec do nebe… o chůzi, poutnictví a posvátné krajině

19. května – 7. srpna 2005 věnováno Karlu Hynku Máchovi “Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou.?” Karel Hynek Mácha Autor výstavy: Jiří Zemánek Kurátorky výstavy: Jiřina Kumstátová, Alena Beránková V dnešní době totální mobility a automobilizace společnosti jsou chůze a s ní spojený fenomén poutnictví objevovány nejen jako krátkodobé formy relaxace, ale...

19. 5. 20053. 7. 2019

Eva Brodská – Gobelíny a kresby

24. března – 1. května 2005 Výstava Evy Brodské je malou retrospektivou díla, které vznikalo od 60. let. Roku 1962 absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. Antonína Kybala. Záhy představila monumentální a stěžejní gobelín Velká samota na Výstavě čs. tapiserie v Jízdárně Pražského hradu v roce 1966. Od roku 1962 byla členkou skupiny Objekt. Svými díly je zastoupena...

24. 3. 20053. 7. 2019

Kupka Kupků – Výstava z díla Františka Kupky

10. prosinec 2004 – 6. březen 2005 Díky monografickým přehlídkám, které v poslední době putovaly po světě, není nutné Františka Kupku (1871 Opočno – 1957 Paříž) zvláště představovat nebo znovu objevovat. Je slavný. Společně s Vasilem Kandinskym a Kazimírem Malevičem patří k průkopníkům převratného umění dvacátého století, které nechtělo skutečnost ilustrovat a zobrazením napodobovat, ale novou realitu vytvářet. Kupka se...

10. 12. 20043. 7. 2019