Autor: admin (Barbora Klipcová)

Home / admin

Karel a Jiří Kleinovi

10. 10. – 24. 11. 2002 Karel Klein (1932) je malíř, bývalý pedagog na středních školách v Litoměřicích a na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Maluje portréty i krajiny, zajímá se o figurativní tvorbu. Jiří Klein (1939 – 1989) byl sochař nejčastěji pracující s kamenem.

10. 10. 20023. 7. 2019

Emil Filla

11. 7. – 29. 9. 2002 Emilu Fillovi (1882 – 1953), bez jehož mnohostranné tvůrčí aktivity si nelze českou kulturu 20. století představit, stále ještě tato kultura leccos dluží. Dosud nebyla vydána monografie, která by patřičně vyčerpávající měrou registrovala a hodnotila Fillovo celé mimořádně početné dílo, dosud nebyla uspořádána stejně obsáhlá výstava umělcovy tvorby se všemi...

11. 7. 20023. 7. 2019

Alena a Michal Bílkovi

16. 5. – 30. 6. 2002 Výstavu a katalog připravil PhDr. Jan Kříž. Grafické listy Aleny Bílkové citlivě zobrazují často téměř neviditelné přírodní procesy jako je klíčení rostlin nebo chvění vodní hladiny. Jemné rýhy do kovových ploch, barevné perforace přenesené do papíru upomínají k meditativní tradici, v českém výtvarném umění reprezentované například dílem Josefa Šímy nebo Jiřího...

16. 5. 20023. 7. 2019

Tomáš Vosolsobě

28. 3. – 5. 5. 2002 Výstavu a katalog připravila PhDr. Eva Petrová. Tomáš Vosolsobě (1937) vystudoval AVU v Praze, roku 1957 začínal se symetrickými otisky, které – podle jeho vlastních slov – dodaly obrazům určitou stabilitu, ale zároveň i napětí. “Symetrická hříčka” je více či méně obsažena v jeho tvorbě dodnes. Díla z posledních let se vyznačují jasnou barevností nelomených...

28. 3. 20023. 7. 2019

Věčná malba

13. 12. 2001 – 17. 3. 2002 Expozice, kterou připravila PhDr. Hana Seifertová, představuje díla malovaná v 17. a 18. století na měděné či kamenné destičky. Umělci a sběratelé uměleckých děl uvedeného období se domnívali, že volba kamene nebo měděné destičky zajistí vznikajícím dílům nesmrtelnost, nebo alespoň velice dlouhou životnost. Díla na kameni se dochovala...

13. 12. 20013. 7. 2019

Milan Grygar

27. 9. – 18. 11. 2001 Po loňské retrospektivě Milana Grygara v Národní galerii připravil Prof. Josef Hlaváček výstavu, nejranější Grygarovu malbu z období 50. a 60. let. Milan Grygar se narodil roku 1926 ve Zvoleně, jeden rok studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, po té studoval na Vysoké škole umělecko – průmyslové v Praze. Zabývá se malbou, grafikou...

27. 9. 20013. 7. 2019

Barevná socha

28. 6. – 16. 9. 2001 Kurátor: PhDr. Eva Petrová Kurátor za SGVU: PhDr. Jiřina Kumstátová Po výstavě Kolorismus v českém výtvarném umění připravila pro naší galerii PhDr. Eva Petrová výstavu, která sleduje fenomén barvy v sochařství.

28. 6. 20013. 7. 2019

Jan Křížek

10. 5. – 17. 7. 2001 Reprízu výstavy kreseb znovuobjeveného Jana Křížka pro nás připravila PhDr. Miroslava Hlaváčková Jan Křížek se narodil roku 1919, pocházel z Dobroměřic u Loun. Po gymnáziu byl přijat na České vysoké učení technické. V průběhu studia na ČVUT, roku 1938, přestoupil na Akademii výtvarných umění. O rok později byly všechny vysoké školy zavřeny, a proto...

10. 5. 20013. 7. 2019

Zrcadlo srdce – zrcadlo duše

22. 2. – 29. 4. 2001 PhDr. Antonín Jiráček připravil výstavu insitního umění z Čech a Moravy. Výstava byla připravována ve spolupráci se Státní galerií výtvarného umění v Chebu. Výstava představuje rozsáhlou kolekci naivní tvorby převážně z majetku litoměřické galerie, ale i z majetku Poetické galerie v Praze a z majetku soukromých sběratelů. Naivní tvorba...

22. 2. 20013. 7. 2019

Jiří John

14. 12. 2000 – 4. 2. 2001 Výstavu a katalog kreseb Jiřího Johna připravil PhDr. Jaromír Zemina Jiří John se narodil 6. 11. 1923 v Třešti na Českomoravské Vrchovině. Za 2. světové války se vyučil zámečníkem, po té vystudoval grafickou školu v Praze a VŠUP v Praze. Byl členem skupiny UB 12 a SČUG Hollar....

14. 12. 20003. 7. 2019