ČAS NAPOJENÍ

„Krajiny začínám v levém rohu nahoře, tedy nebem, a doteky štětce pokračuji po vrstvách dolů. […]  Jako by mi někdo vedl ruku.“  (Cecilie Marková)

Cecilie Marková (1908–1986) uváděla přesný čas, kdy začala kreslit: 12. 10. 1938 ve středu dopoledne. Usmyslela si, že bude kreslit dvakrát týdně ve večerních hodinách. Inspirovaná spiritistickou tvorbou značila na obraz často přesný čas, který potřebovala k jeho vytvoření. Čas napojení, čas zvláštního bezčasí. Proces tvorby byl pro ni podstatnější než konečný výsledek. Na vytvořeném díle nelpěla a ve většině případů své obrazy rozdala svým obdivovatelům. Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích darovala obraz Pán světů, dílo, které jí bylo nejmilejší a pod kterým malovala „aby se jí dařilo“.

Cecilie Marková
Pán světů, 1952