DNY VŠEDNÍ I SVÁTEČNÍ

Tvorba Ludmily Procházkové (1903–1984) byla ovlivněna lidovými zvyklostmi Hané, krajem bohatým úrodou i folklórem, ve kterém prožila celý svůj život. Ve svých obrazech zaznamenala nevšednost svátečních dní, venkovské slavnosti, přechodové životní rituály i každodennost prostého života. Dětsky stylizovaně a v syté barevnosti zpřítomnila své prožité vzpomínky i sdílenou zkušenost širší komunity. Vyznění svých děl završila ručně pletenými rámy.

Ludmila Procházková
Stará selská jizba, 1969