Jan Švankmajer

JAN ŠVANKMAJER (1934)

Jeden z nejvýznamnějších českých filmových tvůrců, držitel mnoha světových i domácích ocenění za své animované filmy, autor neobyčejné představivosti, který do obecného povědomí zavedl vlastní osobní devizu „všechnu moc imaginaci“. Narodil se v Praze, do prostředí, v němž materiál, struktura, barva, rukodělná zručnost, instalace a její estetický účinek hrály významnou roli. Po studiích scénografie na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze (1950–1954) pokračoval pod vedením prof. Richarda Landera ve studiu režie a scénografie na loutkářské katedře DAMU. Po absolutoriu se věnoval především loutkoherecké a divadelní práci, mimo jiné v Laterně Magice. Svůj první samostatný trikový film natočil v roce 1964. Spolu se ženou Evou se stali členy Surrealistické skupiny v Československu a principy surrealistické tvorby vtělili do svého výtvarného, filmového i literárního díla. S nástupem normalizace byly Švankmajerovy tvůrčí příležitosti omezeny, věnoval se individuální výtvarné a řemeslné tvorbě a také práci pro jiné filmaře (triky a rekvizity). Na sklonku 80. let s velkým úspěchem realizoval svůj první celovečerní film a od té doby se věnuje především filmové tvorbě a volnému umění. Součástí jeho „kunstkamery“, mimořádné sbírky budované na tradičních principech renesančního sběratelství, je i výjimečný soubor československé medijní a automatické kresby. Na přelomu tisíciletí, pod vlivem bretonovského automatismu vytváření, při němž se tvůrce snaží výtvarnými prostředky zachytit tok svých myšlenek nebo obrazy vycházející z hlubokého vlastního nebo kolektivního nevědomí, sám realizoval řadu automatických koláží a kreseb, které vytrvale označuje jako mediumní, ačkoliv zároveň kategoricky odmítá jakoukoliv inspiraci spiritismem.