Jaroslav Čevora

JAROSLAV ČEVORA (1961)

Narodil se ve Zlíně. Touhu po malování v něm probudily výtvarné projevy sestry a strýce. V lidové škole umění u Aloise Beránka se zdokonalil ve výtvarných technikách. Prvotním impulsem ke vstupu za výtvarnou formu obrazu, do prostoru snové imaginace a „možných“ světů mu bylo „náhodné“ objevení brožovaného sešitu v trafice s titulem Patnáctiletý kapitán a Dva roky prázdnin od Julese Verna. Byl fascinován ilustracemi neskutečných zvířat, monumentálností bizarních, svůdných a zároveň děsivých rostlin, které se skláněly nad člověkem plným údivu, pokory i vzdoru. S nutkavou potřebou tvořit vstupuje Čevora kresbou a barvou do bezpečného imaginárního prostoru, ve kterém bezprostředně prozkoumává zákoutí neklidné duše. Přitahován animací, tvůrčími světy Františka Kupky, surrealistů, futuristů, Jana Švankmajera, fascinován přírodou, její divokostí, rytmem a komplexností přírodních jevů, vykresluje nitro obrazem. Přes 30 let pracoval v továrně jako stavební dělník. Mnohokrát se mu síť potrubí, pukliny ve fabriční podlaze, tyto „nepatrné“ prostory hodné obdivu, staly průhledy do fantaskních světů. Ty ve své tvorbě zpřítomňuje divokými scenériemi, množstvím drah a spojů, rejem elementárních částic. V živelné dynamice tvarů a barev, ve světelných proměnách, překlenuje ambivalenci krásy a obludnosti, vzniku a zániku, pnutí a úlevy. Z kosmického nadhledu i v ponoru do útrob tělesných schránek rostlin, živočichů nebo strojů, ve vzájemné provázanosti těchto perspektiv, vznikají pod jeho rukama velkolepé útvary vypínající se nad krajinou stejně jako spletité labyrinty, ve kterých je možné se ztratit, ale také nalézt.