Jiří Kornatovský

JIŘÍ KORNATOVSKÝ (1952)

Rodné Plasy, především zdejší cisterciácký klášter s mimořádným geniem loci, jsou pro něj celoživotním zdrojem inspirace. Kornatovského cesta k umělecké tvorbě nebyla jednoduchá. Střední výtvarnou školu vystudoval teprve ve věku 30 let a v Ateliéru monumentální malby a grafiky na Akademii výtvarných umění u profesora Arnošta Paderlíka byl bezkonkurenčně nejstarším studentem (jeho spolužáky byli Petr Nikl, Otto Placht nebo Jiří David). Vzápětí po skončení studia začal tvořit své výjimečné, často monumentální, pro mnohé tajemné kresby, od nichž se po celou svou uměleckou kariéru nevzdálil. Výsledkem jeho meditací kresbou, jak sám svou techniku někdy nazývá, jsou černo-bílé záznamy opakujících se, vrstvených tahů kreslícím médiem. Ty jsou vytvářeny v hlubokém uvolnění mysli, bez tlaku vnějšího světa, v soustředění. Výsledkem jsou univerzální, předmětné objemové struktury, pulzující obliny, výdutě či propasti, v nichž mnozí z nás cítí zdánlivou přítomnost pohybu či světla.