Karel Kožíšek

KAREL KOŽÍŠEK (1921–1995)

Narodil se v Brně do rodiny praktikujících katolíků. Rodinné prostředí, které podpořilo jeho vrozenou senzibilitu, bylo postaveno nejen na víře v Boha, ale také na víře ve věci funkční a prospěšné. Kožíšek se blíže seznámil jak s Biblí, tak i s knihami o okultismu nebo o vykladačství karet. S oblibou navštěvoval ateliér svého strýce, malíře Františka Myslivce. I když zvládl všechny malířské techniky, jeho cesta přece jen vedla k intuitivní tvorbě.  S tvrdošíjností a vrozenou nesmiřitelností se statem quo začal pronikat hlouběji do oblastí neviditelného a nehmatatelného. Prostřednictvím parapsychologického kruhu komunikoval s bytostmi odjinud, což ho často zcela vyčerpávalo. Proto bylo jeho snahou nalézt sebezáchovné techniky této složité komunikace. Období těžkého zdravotního stavu jediné dcery, konkrétně hraniční okamžik její možné ztráty, ho utvrdil ve víře v sílu myšlenky. Bezpečnou a jedinou možnou tvůrčí cestu nalézal v modlitbě, meditaci a důvěře v Boží řád. Parapsychologický kruh postupně nahradil automatickou kresbou. Jedním nepřerušeným tahem naznačil obrys lidského těla, do něhož intuitivně zakresloval vnímané chorobné zóny. Své vize podob lidí, věcí a staveb vyvolaných nejen z četby, ale také z nalezených reliktů dob dávno minulých zobrazoval zcela automaticky, bez přerušení, napojen na svou intuici i podvědomí.