Karel Malich

KAREL MALICH (1924–2019)

Narodil se v Holicích. Od dětství projevoval spontaneitu a schopnost hlubokého citového prožívání. Zajímal se o umění, knihy, ale také o sport. Okolní krajina rodného města podnítila jeho představivost. Prochodil ji s tužkou v ruce, psal si poznámky, intenzivně kreslil. V krajině začal citlivě vnímat a na sobě zakoušet rozpory mezi přírodou a civilizací, poprvé se pohyboval na hraně rozdílných zkušeností: blízkost – vzdálenost, trvalost – dočasnost, důvěra – nejistota, světlo – tma. Kladl si otázky ohledně smyslu lidské existence a fungování světa. Po studiu Akademie výtvarných umění v Praze se živil ilustrací a grafikou, věnoval se malbě i volné plastice. Ve své tvorbě reflektoval zájem o přírodní vědy a jejich poznatky, i o teorii vesmíru. Proklamoval emancipaci od autorit. Brojil proti pouhému přejímání objektivních poznatků z vnějšku, což považoval za reduktivní způsob, který vytrhává člověka – umělce z jeho přirozenosti a komplexnosti vztahového pole, do něhož je zahrnuta jeho duše, tělo i okolní prostor. Kladl důraz na smyslovou zkušenost a osobní prožitek, jehož energii si dokázal i po delším čase intenzivně vybavit a na který se dokázal emočně naladit. Jeho tělem prostupovaly nevědomé vize, které se ovšem nezříkaly svého hmotného ukotvení. Vnitřní procesy následně ve své tvorbě zcela automaticky a intuitivně zpřítomnil odpovídající barvou a geometrickým tvaroslovím. Při prozkoumávání smyslové zkušenosti vždy hledal jemnou rovnováhu mezi intuicí a rozumem, duchem a hmotou.