Marie Krůtová

MARIE KRŮTOVÁ (1909–1987)

Narodila se v Nové Pace, v malém podkrkonošském městečku, v kraji s bohatou lidovou uměleckou tradicí. V době dětství se její rodiště stalo jedním z center právě se vzmáhajícího spiritistického hnutí, působištěm spiritisty Karla Sezemského i místem konání proslulých výstav medijních kreseb. Prostředí, v němž vyrůstala, podpořilo její vrozenou senzitivitu, ovlivnilo její estetické vnímání i empatii k problémům obyčejných lidí, jejichž osud je v mnohém předurčen chudými poměry. Ač byla talentovaná, nemohla studovat. Z pragmatických důvodů se na přání rodiny vyučila prodavačkou. Se svým okolím soucítila a aktivně vyhledávala možnosti, jak lidem ulehčit v jejich trápení. Objevila v sobě dar jasnovidectví, vcítění se do lidských myslí. Dotekem, blízkostí a slovem hojila bolavé duše. Teprve až v pozdním věku se začala výtvarně vyjadřovat. Její alegorická vyobrazení ptáků, hadů nebo skřetů jsou plná bolesti, utrpení a tíhy spojené s uvědoměním konečnosti života. Jejími kresbami květin, vzdorujících nepříznivým podmínkám a živlům, i přesto prostupuje paprsek odhodlání, víry a naděje. Vnitřní zrak Marie Krůtové, jemuž dokázala vtisknout ve svých dílech reálnou, hmatatelnou podobu, se stal prostředníkem mezi námi a neviditelným světem, mostem k uvědomění a přijetí světa stínů a pekel v každém z nás.