Marie Urbánková

MARIE URBÁNKOVÁ (1873 – po 1932)

O výjimečné tvůrkyni souboru medijních kreseb uchovávaných ve sbírkách Muzea Vysočiny v Třebíči víme zatím jen tolik, co bylo uvedeno na ručně psaném lístku přiloženém v době akvizice do sbírek muzea k jejím 12 dochovaným kresbám. Marie Urbánková se narodila 11. září 1873 v Tovačově. Žila v Okříškách, kde je její pobyt naposledy zaznamenán v roce 1932 (o jejím dalším osudu zatím nemáme informace). Vychodila jen obecnou školu, sama se považovala za nenadanou, kreslit se dle svých slov ve škole neučila a ve vlastních medijních kresbách zaznamenávala nejdříve jen fantastické tvary a rostliny kombinované s živočichy. Podobně jako i jiní mediumici pečlivě číslovala své kresby, z nichž dvě jsou také vlastnoručně signovány jejím plným jménem. Kresby souboru s nižšími čísly (98, 250, 305) skutečně zachycují spíše organické a florální tvary, kresby s vyššími čísly (656, 938–940) jsou strukturálně složitější, tvarově komplikované a kromě tváří bytostí z astrálních, nadpozemských světů v sobě zároveň nesou záznamy „spiritistického“ písma.