MASKA

Václava Syrového (1934–2010) inspirovaly v začátcích jeho tvorby tajuplné africké masky. Maska je vždy nadána zvláštní mocí. Dokáže změnit identitu svého nositele. Může v nás vyvolat strach, protože nedokážeme dohlédnout za ni, k pravé tváři toho, kdo se pod ní ukrývá. Tím, že jej pojmenujeme, se strach zmenší, nebo zmizí úplně. Zkuste napsat Masce vizitku. Vizitka je kartička, kterou dáváme druhému člověku, když se mu představujeme. Můžete ji pak vložit do připraveného boxu. Strachu jste pohlédli do tváře a odevzdali jste jej.