Jiří Nid Suchý: Zrání / Tavené sklo a obrazy

0 out of 5

120.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané od 4. 11. 2022 do 22. 1. 2023.

270 x 200 mm, 63 stran
Texty: Milan Hlaveš
Grafická úprava: Kateřina Hlahůlková
Vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, 2022
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-877784-74-7
Anglické resumé: Adrian Dean