Jiří Nid Suchý: Zrání / Tavené sklo a obrazy

0 out of 5

120.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané od 4. 11. 2022 do 22. 1. 2023.

Texty: Milan Hlaveš
Grafická úprava: Kateřina Hlahůlková
Počet stran: 63
Tisk: Tiskárna Daniel, s.r.o.

© Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2022

Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-877784-74-7
anglický překlad: Adrian Dean