Gotické umění na Ústecku

0 out of 5

190.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané v únoru až dubnu 2014.

190 x 260mm, 79 stran
Texty: Václav Houfek, Michaela Hrubá, Štěpánka Chlumská, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Jan Royt, L’ubomír Turčan
Grafická úprava: Lucie Petrasová
Vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.
Náklad: 600 ks
ISBN 978-80-85090-83-3
Anglické resumé: Aleš Mudra
SKU: 106 Category: Katalogy Tags: ,