Ivan Ouhel – Figury a práce na papíru

0 out of 5

70.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě.

225 x 260 mm, 51 stran
Texty: Ludvík Ševeček
Grafická úprava: Zdeněk Macháček
Vydala Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2006
ISBN 80-85052-65-2
Anglické resumé: Vladimíra Šefranka