Jan Pohribný – Spi-rituální krajina

0 out of 5

190.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané od 24. 2. do 28. 5. 2023.

220 x 280 mm, 63 stran
Texty: Alena Beránková
Grafická úprava: Jan Pohribný
Vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, a Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 2023
Náklad: 400 ks
ISBN 978-80-87784-77-8 (SVGU v Litoměřicích)
ISBN 978-80-88319-45-0 (GU Karlovy Vary)
Anglické resumé: Adrian Dean