Jaroslav Prášil – Přítomnost paměti

0 out of 5

40.00 

Katalog k výstavě Jaroslav Prášil – Přítomnost paměti, kterou uspořádala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve dnech 9. 10. 2009 – 22. 11. 2009.

Autor: Stanislav Brouček, Miloš Michálek
Grafická úprava: Michal Slejška
Nakladatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, 2009
Náklad: 500 ks
Formát: 230 × 300 mm
Počet stran: 56
Anglické resumé (English resume)
ISBN 978-80-7414-151-5
ISBN 978-80-85090-04-8