Magické aktuality. Vzpoura lenochodů. Michaela Černická / Jiří Černický

0 out of 5

190.00 

Katalog vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenné výstavě pořádané od 3. 6. do 25. 9. 2022.

Texty: Alena Beránková, Michaela Černická, Jiří Černický
Grafická úprava: Pavel Kadlec
Počet stran: 63
Tisk: Tiskárna Daniel, s.r.o.

© Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2022

Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-877784-70-9