Mirek Kaufman – Tíha lehkosti

0 out of 5

190.00 

Autoři textů: Alena Beránková, Richard Drury. Celkem 76 stran, četné barevné reprodukce. Vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích roku 2015.

Katalog mapuje tvorbu Mirka Kaufmana (1963) z posledních let, kdy prostřednictvím své tvorby hledá vztahy viděného a neviděného, známého a tušeného. Autor se zaměřil především na portrétní tvorbu, přičemž portrét nevnímá jako portrét konkrétní osoby, ale jako portrét obecně, zachycující proměnu lidské tváře a možnost pochopení lidské fyzičnosti a proměnlivosti. Dalším Kaufmanovým tématem je krajina, která je pojímaná spíše abstraktněji, v náznacích a v symbolech. I v krajině je zaznamenáván prvek změny, stálosti i nestálosti. Autor zůstává u tradiční malby na plátno, ale přistupuje k ní naprosto inovativně. Barvu na plátně nechává stékat, spontánně zasychat, samotnému médiu malby ponechává prostor pro spolupůsobení na výsledek díla. Kromě obrazů jsou reprodukovány i kresby.

ISBN 978-80-87784-09-9