Tomáš VosolsoběTomáš VosolsoběTomáš Vosolsobě

Tomáš Vosolsobě

0 out of 5

50.00 

Katalog vydaly Galerie výtvarného umění v Chebu, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, Galerie výtvarného umění v Ostravě ke stejnojmenné výstavě, která se konala od 29. 11. 2001 do 20. 1. 2002 v Chebu, od 28. 3. do 5. 5. 2002 v Litoměřicích a od 14. 5. do 15. 6. 2002 v Ostravě.

300 x 210 mm, 76 stran
Texty: Eva Petrová
Grafická úprava: Tomáš Vosolsobě
Vydala Galerie výtvarného umění v Chebu, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2001
Náklad: 1000 ks
ISBN 80-85016-58-3
Překlady: Kateřina Hilská (angličtina), Rita Vosolsobě (němčina)