Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt

0 out of 5

120.00 

Katalogy k výstavám Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt, které uspořádala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích v kostele Zvěstování Panny Marie ve dnech 31. 5. – 26. 9. 2021.

Autoři: Andere Seite studio, Jan Brodský, Ondřej Dadejík, ASSociace Kubinstadt
Grafická úprava: Andere Seite studio
Nakladatel: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Andere Seite studio, 2021
Náklad: 400 ks
Formát: 230 × 280 mm a 210 × 280 mm
Počet stran: 41 a 18
Anglické resumé (English resume)
ISBN: 978-80-87784-68-6