Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt

0 out of 5

120.00 

Katalogy vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, ke stejnojmenným výstavám pořádaných od 31. 5. do 26. 9. 2021.

230 x 280 mm, 41 stran – Zjevení přírody
210 x 280 mm, 18 stran – Salon ASSociace Kubinstadt
Texty: Andere Seite studio, Jan Brodský, Ondřej Dadejík, ASSociace Kubinstadt
Grafická úprava: Andere Seite studio
Vydala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace  a Andere Seite studio, 2021
Náklad: 400 ks
ISBN 978-80-87784-68-6
Anglické resumé: Nicholas Orsillo