Internet

Soubor výjimečných dokladů malířství a sochařství severočeského regionu z období 13.–16. století byl budován od 2. poloviny 50. let 20. století a k jeho první veřejné prezentaci došlo roku 1959. Na obsahu i primárním odborném zpracování má zásadní podíl PhDr. Otakar Votoček, tehdejší ředitel galerie, který shromáždil díla spojená svým původem, určením či funkcí s lokálním a regionálním prostředím. Soubor utvářejí díla z majetku několika institucí včetně Litoměřického biskupství a Oblastního muzea v Litoměřicích.

 

Mezi klíčová a nejstarší díla souboru patří reliéf sv. Kateřiny (2. polovina 13. století), socha sv. Petra (1. čtvrtina 14. století), Oplakávání Krista (kolem 1380), nejstarší reliéf tohoto námětu v Čechách, krásnoslohé sochy sv. Kateřiny a sv. Barbory z Chlumu u České Lípy (kolem 1410) a mnohá další malířská a sochařská díla, včetně příkladů z oblasti uměleckého řemesla (vitraje, kolem 1410). Chef d´oeuvrem kolekce je Litoměřický oltář, šest monumentálních desek od nejvýznamnějšího malíře jagellonských Čech – Mistra Litoměřického oltáře. Z 1. poloviny 16. století pocházejí díla Mistra IW, Mistra oltáře ze Štětí a Mistra Slavětínského oltáře, neznámých autorů provozujících své dílny v severních Čechách, pravděpodobně v Litoměřicích.

 

Foto: MarkuSnakus Photography

The Gothic permanent exhibition “Gothic: the Artistic Topography of North Bohemia in the 13th–16th centuries” presents selected works from the collections of several institutions, including the Litoměřice Bishopric and the Litoměřice District Museum. The exhibition’s high points are exceptional works from North Bohemia’s centres of art. These items were formerly part of altarpieces, epitaphs and other furnishings in the region’s churches and chapels. However, they are not displayed in any chronological narrative; instead the installation seeks to reflect the original functional and social context of the holy places for which they were made. The finest work in the collection is the Litoměřice Altarpiece, with six large panels (two of them double-sided) by the most important painter in Bohemia under the Jagiellonian dynasty, the Master of the Litoměřice Altarpiece. The panels were painted in 1500–1505, and their execution and quality make them a highly important work from the transition between Gothic and the Renaissance. Other works from the first half of the 16th century are by Master IW, the Master of the Altarpiece from Štětí and the Master of the Slavětín Altarpiece, and painters and woodcarvers who had workshops in North Bohemia, probably in Litoměřice.