Sbírky Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích

SBÍRKY

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Sbírky obsahují stálou expozici umění 14. – 20. století, Pohledy do sbírky 19. a počátku 20. století a Sbírku naivního umění

Díla z období gotiky, přes baroko až po umění 19. a 20. století.

Přehledně členěné dle jednotlivých autorů.