Milan Grygar

27. 9. – 18. 11. 2001

Po loňské retrospektivě Milana Grygara v Národní galerii připravil Prof. Josef Hlaváček výstavu, nejranější Grygarovu malbu z období 50. a 60. let.

Milan Grygar se narodil roku 1926 ve Zvoleně, jeden rok studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, po té studoval na Vysoké škole umělecko – průmyslové v Praze. Zabývá se malbou, grafikou a zvukovými realizacemi. Soustavně začal malovat od roku 1959, kdy maloval zátiší, která přecházela v nepředmětné barevné kompozice. Roku 1964 vytvořil sérii černobílých kreseb vodorovného řazení.

Pero vystřídal úlomkem dýhy, což mu umožnilo kresbu při tvorbě i slyšet. Od roku 1965 se začal zabývat vztahem kresba – zvuk a vznikání svých kreseb začal nahrávat na magnetofonové pásky. Roku 1966 poprvé vystavil akustické kresby spolu s jejich magnetofonovými nahrávkami. Následovaly velké kresby a obrazy jako záznamy pohybu ruky. V 70. a 80. letech autor uskutečnil přímo před veřejností několik akustických kreseb a také hmatových kreseb, kdy tvořil pomocí prstů bez kontroly zraku.

Litoměřická galerie představila Grygarovu tvorbu z let 50. a 60.