Odborná knihovna

Odborná knihovna Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace

Knihovna Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace (SGVU), je odbornou, veřejně přístupnou knihovnou muzea výtvarného umění, jehož sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek MK ČR pod číslem GLi/001-07-25/017001. Činnost knihovny SGVU se obecně řídí zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v aktuálním znění. Knihovna SGVU je evidována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem 4253/2002.

Fond knihovny SGVU je specializovaný, zaměřený na výtvarné umění a dějiny umění, obsahuje odborné knihy, odborné časopisy a katalogy k výstavám od roku 1950 po současnost. Součástí je také historický fond unikátních starých tisků (vzniklých do roku 1850), dále tisky z první poloviny 20. století, a některé dokumenty vztahující se k odborné činnosti SGVU. Knihovní fond obsahuje cca 20 000 svazků. Dvě třetiny fondu jsou již zpracovány pomocí knihovnického systému Tritius a informace o nich jsou dostupné v online katalogu

Pokud vámi hledaný titul nenajdete v online katalogu, neváhejte se na knihovnu obrátit s dotazem.

Knihovna se nachází v 1. patře administrativní budovy galerie v Michalské ulici 30/9. Nabízí výpůjční služby absenční (půjčování domů) i prezenční, meziknihovní výpůjční služby (výpůjčky z jiných knihoven), zpracování bibliografických rešerší, možnost tisku a kopírování. Pro uživatele knihovny je k dispozici počítač s připojením na internet, na němž je možné vyhledávat v knihovním katalogu a na internetu nebo využívat nainstalované programy. V knihovně je také dostupná wifi síť.

Pro využívání služeb knihovny je nutná registrace a dodržování Knihovního řádu, ve kterém jsou rovněž popsány podmínky půjčování knihovních dokumentů. Obecně platí, že dokumenty vydané do roku 1950 a veškeré odborné časopisy se půjčují pouze prezenčně. 

Knihovna má otevřeno každé pondělí 8:30–12:00 a 14:00–16:00. Ostatní dny je možné navštívit knihovnu pouze po předchozí domluvě.

Kontakt:
telefon: +420 416 732 382