Knihovna

Home / Knihovna

ODBORNÁ KNIHOVNA SEVEROČESKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V LITOMĚŘICÍCH

Odborná knihovna Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích poskytuje své služby nejen odborným pracovníkům galerie, ale i veřejnosti. Zájemcům nabízí rozsáhlý fond zaměřený na výtvarné umění, historii umění i obecnou historii: knihy, odborné časopisy, restaurátorské zprávy a  katalogy výstav vydané v období od 18. století do současnosti.
Nejstarší tisky nesou vročení 1716. Proto jsou některé tituly (staré a vzácné tisky) půjčovány pouze presenčně do studovny, novější knihy a časopisy je možno vypůjčit absenčně, to znamená mimo knihovnu.
K dispozici je i PC s přístupem na internet.
Z téměř 20 000 fondu knihovny je 85% zpracováno pomocí knihovnického systému TRITIUS a informace o něm je možné vyhledávat v on-line katalogu.
Návštěva knihovny je možná po předchozí domluvě na níže uvedeném telefonním čísle či emailu.

Kontakt:
telefon: +420 416 732 382