Lidé

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
ředitelka, statutární zástupce organizace

 

ÚSEK PÉČE O SBÍRKU
Mgr. Alena Beránková
kurátorka podsbírek Malba a Grafika a kresba
PhDr. Ľubomír Turčan
kurátor podsbírky Plastika, tajemník Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
Mgr. et Mgr. Jana Milota Foltýnová
kurátorka Muzea insitního umění
MgA. Lucie Petrasová
správkyně sbírky, konzervátorka prací na papíře

 

ÚSEK TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ
Bc. Martin Pokuta
provozně-technický pracovník, vedoucí úseku
Jindřich Krůta
správce objektů, řidič
Lenka Slezáková
uklízečka

 

ÚSEK PROVOZNĚ – EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
Bc. Hana Kunešová
ekonomka, zástupkyně ředitelky

 

ÚSEK ADMINISTRATIVY A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
Mgr. Barbora Klipcová
produkční, marketingová specialistka
Věra Brázdová
programová a koordinační pracovnice
MgA. Oleh Pavlikov
grafik
Mgr. Lucie Ernstová
programová pracovnice, knihovnice
Markéta Poblová 
referentka majetkové správy a spisové služby

 

Osobní emailové adresy pracovníků Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace jsou tvořeny ve formátu ‘jmeno.prijmeni@galerie-ltm.cz’.