Parafráze

12. 10. – 20. 11. 2005

Autorka výstavy: PhDr. Eva Petrová

Vytváření parafrází je společné všem uměleckým oborům, výtvarnému, literárnímu i hudebnímu. Dílo vzniklé z podnětu jiného díla může být volnou kopií, interpretací, přepracováním, rozvedením, může se s ním i rozcházet. Jsou známé parafráze, jimiž Picasso vyjadřoval svůj vztah k jiným malířům, ovšem v typicky picassovské formě. Pro litoměřickou výstavu byly vybrány ukázky z tvorby českých autorů z různých dob. Nejstarší z nich, Karel Purkyně, se zajímal o malíře pozdní renesance a baroka, namaloval podle nich několik obrazů svým osobitým stylem, například Podobiznu dámy podle Pavla Moreelse. Svůj osobitý styl nezapře Jan Zrzavý, obdivující Leonarda da Vinci, podle jehož obrazu namaloval sv. Jana Křtitele. Parafrázemi budou zastoupeni známí malíři Josef Šíma, Josef Čapek, Bohumil Kubišta, Vladimír Sychra, z dalších generací František Gross, Václav Boštík, Václav Chad, Dalibor Matouš, Bedřich Dlouhý, František Hodonský až po mladší současníky. Parafráze se neomezují technikou. Vedle obrazů výstava obsáhne také kresby a grafiky (J. John, J. Anderle, P. Sukdolák, O. Kulhánek), koláže (J. Kolář, P. Holeka, O. Hejná), autorskou tapiserii (J. Hladík) i díla prostorová, plastická (Š. Radová, M. Hejný, J. Hendrych, M. Vitanovský). Rozdílné přístupy vedou k originálním výtvorům, v nichž se stýkají na jednom tématu dvě umělecké individuality.