Umělecká beseda – Věčná pomíjivost

Umělecká beseda – Věčná pomíjivost

12. 7. – 27. 9. 2009

koncepce a výběr exponátů: Richard Drury

kurátor: Jan Štíbr, Jan Brodský

Výstava, koncipovaná přímo do prostor bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, představí tvorbu vybrané skupiny členů výtvarného odboru Umělecké besedy. Zaměřuje se především na tematiku, která protíná tvorbu velké části členů Umělecké besedy: kontemplativní vědomí o zranitelnosti a nestálosti, které spolu tvoří nejhlubší základ přírody i lidského života.

Výstava představuje široké spektrum jednotlivých tvůrčích postupů, od figurální symboliky přes krajinářské úvahy až po duchovní reflexe v abstrahované rovině. Vedle velkoformátových závěsných děl hraje klíčovou roli dialog mezi prostorovými pracemi a specifickou povahou interiéru kostela. Presentace umělecké tvorby má charakter otevřené rozmluvy s divákem.

vystavující:

Vojtěch Aubrecht (1976), Pavla Aubrechtová (1946), Věra Boudníková-Špánová (1946), Marie Filippovová (1938), Vladimír Gebauer (1946), Eduard Halberštát (1937), Jan Hendrych (1936), Jan Hladík (1927), Jenny Hladíková (1930), František Hodonský (1945), Jiří Kačer  (1952), Mirek Kaufman (1963), Svatopluk Klimeš  (1944), Richard Konvička  (1957), Romana Králová (1958), Adéla Matasová (1940), Ivan Ouhel (1945), Miroslav Pacner  (1938), Karel Pauzer (1936), Hana Purkrábková (1936), Šárka Radová (1949), Renáta Rozsívalová (1946), Dalibor Smutný (1964), Jaroslav Šerých (1928), Jitka Štenclová (1952), Petr Štěpán (1953), Jitka Válová (1922), Daniela Vinopalová-Vodáková (1928), Jiří Voves (1945), Olbram Zoubek  (1926)

hosté:

Radek Andrle (1976), Lubomír Fuxa (1950), Patrik Hábl (1975), Jaroslav Hovadík (1935), Jiří Novák (1922), Kirill Postovit (1964), Aleš Růžička (1977), Petr Stanický (1975)