Jindřiška, Pravoslav a Šárka Radovi – Ohlednutí

Jindřiška, Pravoslav a Šárka Radovi – Ohlednutí

4. 12. 2009 – 14. 2. 2010

PhDr. Jana Orlíková

Kurátor: Jan Štíbr a Alena Beránková

Výstava keramické a sochařské tvorby tří členů rodiny Radových.

Výtvarný talent se v této rodině dědí již vlastně čtvrtou generaci. Zakladatel tradice Petr Rada, otec známého malíře a významného člena Umělecké besedy Vlastimila Rady, byl profesorem kreslení a velmi slušně maloval.

Pravoslav Rada, jediný syn Vlastimilův, měl výrazný sochařský talent a jako svoji hlavní disciplinu si zvolil keramiku. Vypracoval se mezi evropsky oceňované keramiky a přednášel i na škole v USA. Jeho keramika je nezaměnitelná svými formami i barevností. Je autorem i několika knih o keramice, vycházejících z technického mistrovství, které si při práci s keramikou osvojil.

Jindřiška Radová, manželka Pravoslava Rady, se se svým mužem seznámila za studií na pražské Umprum. Ačkoliv původně studovala textilní tvorbu, začala následně pracovat také s keramikou a vypracovala si svůj nezaměnitelný autorský rukopis, což bylo vedle silné osobnosti manželovy důkazem původnosti jejího talentu.

Jejich dcera Šárka Radová kráčela v jejích stopách, vystudovala keramiku, ale její výrazný sochařský talent i velmi specifické cítění posouvá její tvorbu čím dále tím více směrem k volné plastice. Samozřejmým předpokladem je znalost řemesla, vyplývající z rodinné tradice. Její sochy, často ve velmi zajímavé symbióze keramiky s papírovinou jsou monumentální a velmi současné.

Kromě samozřejmé vysoké kvality vystavených prací nabídne výstava také zajímavé srovnání tří opravdových osobností a dvou generací keramiků.

                                                                 Jana Orlíkova

Pravoslav Rada (1923)

V letech 1943–1947 studoval na VŠUMPRUM v Praze u prof. J. Laudy, B. Stefana a O. Eckerta.

V roce 1947 obdržel roční stipendium dánské vlády, v Kodani pracoval v dílně Nathalie Krebs. V letech 1968–1969 přednášel na Southern Connecticut State College v New Haven, USA. Je členem Svazu českých výtvarných umělců, Mezinárodní keramické akademie (AIC) se sídlem v Ženevě a tvůrčí skupiny Bilance.

Pravoslav Rada se stal předním popularizátorem moderní keramiky v Čechách, napsal několik knih o moderní keramice a keramických technikách. Je také zakladatelem mezinárodních keramických sympozií v Bechyni.

Ve své tvorbě se inspiroval klasickou modernou, pracemi Picassa, Miróa a dalších, kteří pracovali s keramikou. V jeho figurálních dílech je spojena současně vznešenost i směšnost, radost i žalost – dvě strany téže mince života.

Jindřiška Radová (1925)

V letech 1945–1950 studovala na VŠUMPRUM v Praze u prof. A. Kybala.

Je členkou Umělecké besedy, Sdružení výtvarných umělců-keramiků a Mezinárodní keramické akademie (AIC) se sídlem v Ženevě.

Spolu s Pravoslavem Radou realizovala řadu keramických prací pro architekturu v Praze, v Brně, v Ostravě, v Havířově, v Plzni, ve Vlašimi a jinde. V zahraničí v Berlíně, v Montrealu a v Ósace.

Šárka Radová (1949)

dcera Jindřišky a Pravoslava Rady.
V letech 1967–1973 studovala na VŠUMPRUM v Praze u prof. O. Eckerta. Je členkou Umělecké besedy.