Mirek Kaufman – Tíha lehkosti

Mirek Kaufman – Tíha lehkosti

8. 5. – 14. 6. 2015

Vernisáž výstavy 7. 5. 2015 od 17.30 hodin

Autor výstavy: Mirek Kaufman
Kurátoři výstavy: Alena Beránková, Jan Štíbr

Mirek Kaufman (1963) studoval v letech 1983–1989 na Akademii výtvarných umění v Praze a na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži, následně absolvoval několik studijních pobytů ve Francii a ve Švýcarsku. Ve své tvorbě záměrně setrvává u klasického pojetí malby, které pro něj znamená široké pole možností, jak promýšlet a interpretovat svět kolem sebe.
Výstava s názvem Tíha lehkosti představí Kaufmanovu tvorbu z posledních let. Prezentovány jsou obrazy několika námětových oblastí. Těžiště spočívá v portrétní tvorbě, v níž se ovšem autor nezaměřuje na konkrétní podoby jednotlivých lidí, ale portrét pojímá jako možný způsob pochopení současného prožívání fyzična. Kaufman intuitivně staví do kontrastu současný ideál lidské krásy, tváře z magazínů, a tváře zatížené tíhou života, tváře skutečně živoucí.
Další oblastí Kaufmanova zájmu je krajina. Ani krajinu autor nevnímá jako konkrétní popis zemského povrchu, ale jako univerzální prostor pro člověka. Krajinu sice zaznamenává v náznacích nebo v symbolech, ale i tato krajina před našima očima prochází různými změnami – vzniká, formuje se, zaniká.
Předchozí témata propojuje soubor zaměřený na obrazy, kterými Mirek Kaufman promýšlí možné přesahy lidské přítomnosti ve světě obecně.
Obrazy jsou doplněny o akvarelové kresby z posledních let.
Výstavu doprovází obsáhlý katalog.