Lékaři vystavují

Lékaři vystavují

5. 10. – 30. 10. 2016 v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii

Vernisáž výstavy 4. 10. 2016 v 17.30 hodin

Autorka výstavy: Petra Hoftichová
Kurátoři výstavy: Jan Štíbr, Alena Beránková

Výstava s názvem Lékaři vystavují představuje tvorbu dvou lékařů – bratrů Petra a Pavla Wohlových (* 1970). Bratři-dvojčata Wohlové pocházejí ze sportovní rodiny, ve které se však nezapomínalo na múzy. A tak i když byl otec Pavel Wohl úspěšný hokejový brankář a trenér, své syny vedl kromě ke sportu i k umění, především k malování. Přestože oba bratři na sport rozhodně nezanevřeli a i přes náročnou profesi lékaře (Petr je specializací internista, diabetolog a endokrinolog, Pavel gastroenterolog a endoskopista, oba od roku 1995 působí v IKEM), dlouhodobě se věnují výtvarné tvorbě. Malování si začali osvojovat od svých 16 let. Tvorba pro ně v současnosti znamená především relaxaci a stejně jako profesionální umělci skrze malbu přicházejí k intimnějšímu pochopení okolního světa.
Oba bratři mají velký vztah k umění 19. století, obdivují Havránka, Chittussiho, Mařáka, což se významně odráží v jejich vlastní tvorbě. A zatímco Pavel se ztotožňuje spíše s realismem a impresionismem, Petr má kromě klasické malby blízký vztah i k surrealismu. Oba se zaměřují především na krajinu, a to krajinu nejen českou, motivy si přiváží i z cest – například obrazy z Bretaně Pavla Wohla nebo Holandsko, Amerika Petra Wohla. Nevyhýbají se ale ani tématům městským, kromě různých zákoutí rodné Prahy si oblíbili i další města Čech a Moravy nebo třeba Paříž, Florencii, Barcelonu. Pavel i Petr našli zálibu také v zátiších – u Pavla jsou to spíše klasická zátiší s květinami, knihami, džbánky a pohárky; Petrova zátiší jsou ovlivněna surrealismem.
V bývalém jezuitském kostele je představena tvorba obou bratrů od devadesátých let 20. století po

současnost, přičemž převažují malby z posledních let.