Jak se žilo v gotice

Jak se žilo v gotice

Program obsahuje stručný výklad dějin kultury období gotiky. Důraz je kladen nejen na umění té doby, ale také na životní styl (život na hradech a ve městech, jak se lidé tenkrát oblékali a co jedli…). Ve druhé části programu čeká žáky práce v malých skupinkách, při které se dozví, jaké atributy mají někteří svatí, jak vypadají, vyzkouší si vytvořit model gotické sochy nebo sousoší a zopakují si základní poznatky o gotické architektuře.

Termín: celoročně
Délka trvání: cca 60 minut
Určeno pro: II. stupeň ZŠ a SŠ
(po dohodě lze přizpůsobit pro 4. a 5. třídu ZŠ)
Předměty: D, Vv, Čj