Svatopluk Klimeš - fotografie z vernisáže

Svatopluk Klimeš – Oheň do papíru nezabalíš III

23. 3. – 13. 5. 2018
vernisáž 22. 3. 2018 od 17.30 hodin

Autor výstavy: Svatopluk Klimeš
Kurátorka výstavy: Alena Beránková

Pozvánka na vernisáž
Tisková zpráva
Fotografie z vernisáže

ROZHOVOR SE SVATOPLUKEM KLIMEŠEM
Poslechněte si záznam rozhovoru se Svatoplukem Klimešem, který byl vysílaný v pondělí 16. 4. 2018 na stanici ČRo Vltava v pořadu Vizitka. K poslechu zde.

Svatopluk Klimeš se uměleckou tvorbou dotýká mnoha oblastí svého bezprostředního i vzdálenějšího okolí, od nejbližších členů rodiny, od všednodennosti po celosvětové politické události a problémy ekologie anebo ohrožené druhy fauny. Mnohotvárnost jeho témat je podpořena i různorodostí použitých médií. Základním médiem přítomným v celém autorově díle je živel oheň, s jehož energií vede očišťující, obnovující dialog. Oheň má pro něho hodnotu archetypu, zároveň ale vkládá do Klimešových obrazů, kreseb, koláží, objektů či fotografií prvek náhody, vybízející ke hře a stálé pozornosti ke své proměnlivé podstatě. Rozmanitost témat i způsobu provedení vychází z bytostného pocitu svobody, kterou si autor nehodlá nechat vzít žádnými konvencemi.

Na litoměřické výstavě bude prostřednictvím privátních i veřejných témat představena Klimešova tvorba zaměřená na lidské společenství. Otevírá ji cyklus „rodinných“ lightboxů, odsud pak autor díky neobvyklému průvodci ̶ drobnému poutníkovi ̶ přichází do Evropy, kterou poznává a předkládá nám ji od bájného stvoření únosem krásné dívky na býku po její současnou tvář. Tu představuje doslovně, rozsáhlým cyklem tváří mladých Evropanek.

Druhá část výstavy je věnovaná osobitě koncipované oslavě 100. výročí založení Československa. V Klimešově dvojznačném pojetí, v němž se mísí vážné s nevážným, je Československo a současné Česko připomenuto osobnostmi / hlavními pilíři našeho kulturního regionu, důležitými mezníky i současnými otázkami po podobě moderního státu.

Alena Beránková, Svatopluk Klimeš