Libor Pisklák - fotografie z vernisáže

Libor Pisklák

8. 6. – 23. 9. 2018 na parkánu galerie
Vernisáž 7. 6. 2018 od 17.30 hodin

Tisková zpráva

Pozvánka

Fotografie z vernisáže

Tvorba Libora Piskláka je mnohovrstevná, má několik tváří, které se – při bližším zkoumání – prolínají, vzájemně se ovlivňují, mají logickou návaznost zvláště u vědomí autorových životních osudů, které jsou s jeho prací spojené. Přestože se narodil na Kladně roku 1962, tak největší vliv na něj mělo až České středohoří a konkrétně Litoměřice, kde vyrůstal. A to je první a snad určující vrstva, která ovlivňuje jeho tvorbu a prochází celým jeho dílem. Ta další souvisí s jeho studiem na pražské Akademii výtvarného umění v Praze, kdy se v jeho závěru stal žákem prof. Jana Hendrycha v ateliéru figurálního sochařství, aby se po několika letech k němu vrátil na podstatně delší dobu jako jeho odborný asistent. A tady nacházíme prapůvodní ovlivnění všech následně vytvořených figurálních postav, portrétů, to velké množství děl, které do dnešní doby vytvořil ať už ve veřejném prostoru, všech větších realizací nebo komorních prací s touto tematikou. Jako odborný asistent na Akademii měl ojedinělou možnost po dobu dvanácti let se nejen setkávat s veličinami ve svém oboru, ale mohl nejprve naslouchat, pak konzultovat vše, co mladého sochaře zajímalo a současně se učil od takových osobností, jakými byli mimo jiných Karel Nepraš či Jan Koblasa.