Komentovaná prohlídka desek ze Stvolínek s Michaelou Ottovou

Komentovaná prohlídka desek ze Stvolínek s Michaelou Ottovou

21. 3. 2019 od 17 hodin v Galerii a muzeu litoměřické diecéze

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku čtyř půvabných středověkých desek, která se uskuteční ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 17 hodin v prostorách expozice Galerie a muzea litoměřické diecéze na Mírovém náměstí 24, k deskám promluví Michaela Ottová, odbornice na středověké umění.

Drobné desky s postavami čtyř světic byly původně součásti neznámého oltářního nástavce, objeveny byly kolem roku 1900 na zámku ve Stvolínkách u České Lípy a jsou součástí sbírek litoměřických biskupů. Desky vytvořila malířská dílna s pomocným označením Mistr Svatojiřského oltáře. Její činnost má klíčové místo při formování pozdně gotické výtvarné tradice v Čechách, neboť jde o nejstarší známý příklad malířské dílny v Praze v druhé polovině 15. století, po cézuře způsobené husitskými válkami.