Vítání jara – Rodinný den v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích

Vítání jara – Rodinný den v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích

  1. dubna 2019 od 13.30 do 17.00 hodin

Program

13.30–16.30 Zrcadlení skutečnosti – výtvarná dílna k výstavě Ivana Ouhela

15.00–15.45 Otěstánek – divadelní představení divadla Damúza

16.00–16.30 Kristus na hoře Olivetské od Mistra Litoměřického oltáře aneb Nově zrestaurované dílo zpět v expozici galerie – komentovaná prohlídka s Michaelou Ottovou

16.30–17.00 Ukrytý mistr II. ‒ výtvarná performance Patrika Hábla

 

14.00–16.00

– otevřené dveře galerijní odborné knihovny

– prodej výrobků chráněné dílny Diakonie ČCE v Litoměřicích

– pečení zvykoslovného pečiva

– prodej jarních aranžmá studentů Střední odborné školy technické a zahradnické v Lovosicích

Občerstvení zajistí stánek Diakonie ČCE v Litoměřicích (koláčky, káva).

Vlastní svačiny vítány po celý den.
Dílnu vede lektorka Alžběta Semrádová a studentky Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích

 

Vstupné dobrovolné.

 

Těšíme se na Vás v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7.

www.galerie-ltm.cz.

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních dat (GDPR) Vás informujeme, že se na akcích konaných SGVU v Litoměřicích fotografuje a pořízené snímky mohou být použity k veřejné prezentaci.