Galerie a muzeum litoměřické diecéze představuje nové exponáty ze sbírek Biskupství litoměřického a jednotlivých farností

Galerie a muzeum litoměřické diecéze představuje nové exponáty ze sbírek Biskupství litoměřického a jednotlivých farností

Ve výstavních prostorách Galerie a muzea litoměřické diecéze jsou nově vystavena výjimečná díla barokního umění, mezi kterými vyniká monumentální obraz následovníka Karla Škréty z konce 17. století s námětem Seslání sv. Ducha ze Strážiště, který byl v nedávné době důkladně restaurován. Novým objevem je návrh (modello) k oltářnímu obrazu pro kostel Řádu německých rytířů ve Vídni s námětem Korunovace sv. Alžběty Durynské Pannou Marií s Ježíškem za doprovodu sv. Heleny a sv. Jiří (před 1667), namalovaný Tobiasem Pockem (†1609 Kostnice ‒  †1683 Vídeň), s jehož dílem se setkáváme v Litoměřicích v kapucínském kostele.

Liturgické předměty zhotovené ze vzácných kovů, tzv. preciosa, doplňuje dosud neznámý soubor zlatnických prací ze 17. a 18. století. Z více četného souboru vybíráme především zlacený kalich, zdobený stříbrným filigránem a českými granáty, raně barokní práce pražského zlatníka z roku 1666 byla zhotovena pro litoměřickou katedrálu sv. Štěpána. Pozoruhodnou a umělecky výjimečnou prací je i kropenka vytvořená ze skořápky kokosového ořechu, doplněná zlaceným stříbrem, stříbrným filigránem a imitací drahokamů. Jde o práci neznámého vídeňského zlatníka z první třetiny 18. století.

Slavnostního uvedení exponátů v expozici se ujal generální vikář Biskupství litoměřického
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek.