Představení knihy – Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Liotměřice, Díl II.

Představení knihy – Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Liotměřice, Díl II.

10. 12. 2019 od 17:00 hodin

Srdečně Vás zveme na představení knihy Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice, Díl II. (edice rukopisu Vinzenze Luksche).

Editovaný rukopis Soupisu památek bývalého litoměřického politického okresu, který vznikl na začátku 20. století, jedinečným způsobem zaznamenává stav památkového fondu v této době a podává podrobný obraz často výrazně proměněných či dokonce zaniklých památek.

Autorem svazku je česko-německý katolický kněz a historik Vinzenz Luksch, proto kniha vychází v dvojjazyčné německo-české verzi. První díl věnovaný městu Litoměřice vyšel na konci roku 2015, druhý trojsvazkový díl se nyní zaměřuje na lokality mimo centrum bývalého okresu.

Publikaci představí její editoři, Kristina Uhlíková (Ústav dějin umění AV ČR) a Martin Barus (Biskupství litoměřické).