Zářit/Strahlen – v rámci 18. ročníku sympozia Proudění/Strömungen

Zářit/Strahlen – v rámci 18. ročníku sympozia Proudění/Strömungen

12. 5. – 31. 5. 2020

Galerie Gotické dvojče

Autorka výstavy: Lenka Holíková

Kurátorka výstavy: Alena Beránková

Komentované prohlídky 19. 5. a 26. 5. vždy od 16 hodin, provázet bude André Schmahl.

 Litoměřická galerie již tradičně představí výsledky devítidenního česko-německého sympozia Proudění/Strömungen, které proběhlo ve dnech 28. 6. až 7. 7. 2019 v Kulturním centru Řehlovice. Tématem 18. ročníku sympozia byl humor, smích, záření. Pozvaní umělci a umělkyně nejen vytvářeli svá díla, ale o tématu také společně diskutovali a nahlíželi ho z různých úhlů pohledu. Výsledky jejich práce – sochy, malby, výšivky, videoinstalace, zvukové instalace, performance a jiné – budou nyní představeny litoměřickému publiku v prostorách Galerie Gotické dvojče.