Poezie obrazem z cyklu Minigalerie

Poezie obrazem z cyklu Minigalerie

5. 6. – 6. 9. 2020

Vernisáž 4. 6. 2020 od 17.30 hodin

Autorka výstavy: Alena Beránková

Výstava pořádaná v rámci cyklu Minigalerie – Pohledy do sbírek se zaměří na ilustrační tvorbu vážící se k literární tvorbě i k osobnosti Karla Hynka Máchy. V centru pozornosti bude především Máj, ale i Máchovské zříceniny nebo Život básníkův. Zastoupeni budou autoři Václav Hejna, František Kobliha, Jan Konůpek, Zdeněk Sklenář.

Výstava doprovodí hlavní výstavní projekt věnovaný 210. výročí narození Karla Hynka Máchy.

.